Kliniken utstrålar god arbetsmiljö – som naturligt färgar av sig på patienterna. Här känner man sig otroligt välkommen – och behandlingen är högst professionell och i toppklass.

Personligen var jag i en lång och rörig utredningsprocess i den offentliga sektorn, men lyckligtvis – om än ganska slumpmässigt – hamnade jag på rätt spår med hjälp av en mycket kompetent och vänlig läkare. Väntetidsgarantin kunde dock inte uppfyllas på den operation som skulle utföras (Mohs). Därför kunde jag använda det utökade fria sjukhusvalet – och hänvisades därmed av Region H till Hudcancerkliniken i Nordhavn.

Jag har nu opererats 3 gånger på kliniken – och har alla gånger fått en fantastisk behandling. Här ses man som en hel person, och inte – som jag tyvärr ofta har upplevt det – som en apparat med ett fel som behöver lagas. För en tidigare cancersjuk är det oerhört viktigt att bli bemött med så stor empati – att ses och höras som en hel människa. Bara att få veta att man betraktar det som ett angrepp, att ta bort hår från huvudet i.f.m. ett ingripande skapar stor säkerhet.

Hade jag accepterat en annan form av behandling, och inte fått den speciella Mohs som utförs högst professionellt här, hade jag stått med stora kala områden på huvudet. Nu är mitt hår bevarat och några imponerande rekonstruktioner av min hårbotten har gjorts efter att man tog bort hudcancer orsakad av strålbehandling.

STORT TACK till all personal. Det är en viktig funktion som fylls här när myndigheterna inte kan hänga med och långt ifrån klara behandlingen inom väntetidsgarantin.

Pernille Warberg