Symtom på hudcancer

Vanlig hudcancer, även kallad basalcellscancer, kan förekomma över hela kroppen, men de allra flesta förekommer i området runt huvud och nacke. Ofta kommer det att finnas sår som inte läker eller en knuta (tumör) som blöder eller avger vätskor. En erfaren hudläkare kommer lätt att känna igen symptomen på hudcancer, men ibland kan hudcancer förväxlas med en godartad hudsjukdom.

Den vanligaste formen av hudcancer är så kallad nodulär basalcellscancer. Vanligtvis förekommer denna typ av hudcancer i ansiktet och kännetecknas av en pärlemoraktig knöl, eventuellt med sårbildning. En annan typ av hudcancer som vanligtvis förekommer på kroppen, och särskilt på överarmarna, är ytlig basalcellscancer. Det visar sig som röda och fjällande förändringar i huden. Denna form kan förväxlas med eksem eller psoriasis, så det är viktigt att en hudläkare undersöker området.

En mindre vanlig form av vanlig hudcancer är de så kallade infiltrativa typerna. De har ett mer aggressivt tillväxtmönster, och risken för återkomst av denna typ är större. De uppträder som ärrvävsliknande förändringar, och det kan vara svårt att avgränsa hudcancern från den omgivande vävnaden.

Vanlig hudcancer är inte melanom

Det är viktigt att skilja leverfläckscancer (malignt melanom) från vanlig hudcancer. Läs mer om symtomen på melanom.

Vilka symtom bör du vara medveten om?

  • Sår på huden som inte läker (särskilt i ansiktet)

  • Röda, fjällande förändringar som inte försvinner

  • Pärlemoraktig knöl

Hur ser hudcancer ut?

Vi har samlat bilder med exempel på hur hudcancer kan se ut.

Basalcellscancer är den vanligaste formen av hudcancer. Fallen av denna typ av hudcancer ökar fortfarande i antal. Bara under de senaste 10 åren har antalet nya fall fördubblats. Enligt Danish Cancer Society förekom det 12 000 nya fall under 2014, lika fördelade mellan män och kvinnor.

Hudcancer växer långsamt och kan alltid botas. Oftast utvecklas hudcancer i ansiktet, öronen, på halsen och övre delen av bröstet, men det kan förekomma var som helst på kroppen. Sjukdomen ses oftast i den äldre delen av befolkningen, men de senaste åren har det skett en större ökning bland yngre människor. Livstidsrisken för att utveckla hudcancer är 30 %, och 20 % av alla nya fall inträffar hos personer under 50 år.

Risken för att utveckla denna cancer ökar med åldern och mängden solexponering, både ute i solen och i solariet. Det är därför hudcancer främst utvecklas i de solexponerade områdena. Andra riskfaktorer är personer med ljus hud som lätt bränns i solen. Tidigare strålbehandling eller intag av metallarsenik (mot psoriasis) samt långvarig exponering för cancerframkallande ämnen såsom sot och tjära utgör också en risk. Slutligen finns belägg för att personer med nedsatt immunförsvar eller patienter som behandlas med immunsuppressiva läkemedel utvecklar hudcancer 10–15 år tidigare än normalt.

Om du en gång har diagnostiserats med hudcancer finns det 40 % risk att utveckla hudcancer någon annanstans på kroppen. Därför rekommenderas det att patienter med hudcancer gör årliga kontroller hos en hudläkare.

Hudcancer är en invasiv tumör som förstör vävnaden lokalt, men mycket sällan sprider sig (metastaserar). Å andra sidan finns det en inte obetydlig risk för recidiv (återfall) av tumören efter avslutad behandling. Hälften av dessa återfall inträffar inom de första 3 åren. Risken för återfall beror på tumörens storlek, typ av tumör, tumörens placering, val av behandling och den behandlande läkarens kompetens.

Diagnosen ställs utifrån ett vävnadsprov (biopsi, curettage).

Det finns flera typer av behandlingar för hudcancer. Inklusive curretage/avskrapning och krämer (som båda används särskilt för lågrisktumörer) samt kirurgiska ingrepp (såsom Mohs kirurgi) och röntgen. Mohs kirurgi ger största möjliga säkerhet för att tumören har avlägsnats i frisk vävnad, och ger därmed den lägsta risken för återfall. Efter fem år är återfallsfrekvensen för förstagångsfall av hudcancer 1–3 % vid behandling med Mohs kirurgi. För återkommande fall är det 5–10 %. Mohs kirurgi anses vara den ”gyllene standarden” för behandling av högrisk-BCC i huvud- och halsregionen, eftersom denna metod ger det säkraste och mest kosmetiskt optimala resultatet.

  • Under de senaste 30 åren har antalet fall av hudcancer tredubblats bland danska kvinnor och mer än fördubblats bland danska män.
  • Cirka 40 danskar diagnostiseras med hudcancer varje dag, vilket är fler än en hel skolklass. Totalt registreras mer än 14 600 nya fall av sjukdomen per år.
  • Över 121 000 danskar har behandlats för sjukdomen. Antagligen är siffran dubbelt så stor, eftersom många fall inte registreras.
  • Om du har haft vanlig hudcancer finns det risk för att sjukdomen återkommer på ett nytt ställe. Därför går de flesta som har haft sjukdomen till en hudläkare för regelbundna kontroller.
  • Hudcancer är inte en dödlig sjukdom. Att behandla vanlig hudcancer kan dock lämna fula ärr. Många får sjukdomen på öronen, näsan och i ögat, där ärr kan vara besvärande.