Med tiden kan solskador, åldrande och gener orsaka förändringar i vår hud. Vi erbjuder en komplett kroppskontroll av din hud, som kan hjälpa till att upptäcka hudcancer och melanom i tid. Ju tidigare hudcancer upptäcks och behandlas, desto större är chanserna att bli botad och det kosmetiska resultatet blir bäst.

Huden är vår kropps största organ, och som alla andra delar av vår kropp förtjänar den uppmärksamhet. Med tiden kan solskador, åldrande och gener orsaka förändringar, vissa allvarligare än andra.

Vid en fullständig kroppskontroll undersöks hela huden för tecken på följande typer av cancer:

 • Hudcancer (basalcellscancer och skivepitelcancer)
 • Bröstcancer

Hudcancer (basalcellscancer och skivepitelcancer) är den allra vanligaste formen av cancer. Hudcancer är inte melanom och det är viktigt att skilja mellan dem. Vår undersökning ger dig både en kontroll för hudcancer, samt en kontroll av födelsemärken.

Din läkare kommer systematiskt att undersöka din hud från topp till tå. Detta inkluderar hårbotten, ansikte, nacke, armar, händer, överkropp, ben och fötter. Nagelband och områden mellan tår och fingrar kommer också att kontrolleras.

Läs mer nedan för mer om hur själva undersökningen sker.

FÖRE UNDERSÖKNINGEN

 1. Förberedelse: Var noga med att ta bort allt smink, nagellack och smycken så att läkaren noggrant kan undersöka alla hudområden.
 2. Klädval: Välj löst sittande kläder som enkelt kan tas av och på för enkel åtkomst till alla delar av kroppen.
 3. Anamnes: Var beredd på att ge en detaljerad historik, inklusive tidigare fall av hudproblem och hudcancer i familjen.

UNDER UNDERSÖKNINGEN

 1. Inledande samtal: Läkaren börjar med ett kort samtal för att förstå dina bekymmer och få reda på mer om eventuella symtom du kan ha.
 2. Visuell inspektion: Läkaren kommer systematiskt att undersöka din hud från topp till tå. Detta inkluderar hårbotten, ansikte, nacke, armar, händer, överkropp, ben och fötter. Nagelband och områden mellan tår och fingrar kommer också att kontrolleras.
 3. Användning av dermatoskop: För en närmare undersökning av misstänkta områden kan läkaren använda ett instrument som kallas dermatoskop. Det ger en förstorad och belyst syn på huden.

EFTER UNDERSÖKNINGEN

 1. Resultat och rekommendationer: Efter undersökningen kommer läkaren att diskutera resultaten med dig och eventuellt rekommendera ytterligare tester eller behandling.
 2. Uppföljning: Beroende på dina riskfaktorer och resultaten av undersökningen kan regelbundna uppföljningsbesök rekommenderas.
 3. Provtagning: Om problemområden har hittats kan en hudbiopsi vara nödvändig för vidare analys.

Vi hoppas att denna beskrivning har gjort dig mer säker på hur en kroppskontroll av hudcancer utförs. Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss.

Hudcancer är en av de vanligaste typerna av cancer, och det är viktigt att vara medveten om förändringar i huden som kan tyda på förekomst av hudcancer. Tidig upptäckt ökar chanserna för effektiv behandling, och en helkroppsundersökning för hudcancer är en bra metod för att säkerställa detta. Men hur ofta ska en sådan undersökning göras?

Allmänna riktlinjer

 • Förändringar: Om du upplever förändringar i din hud rekommenderas det att du genomgår en undersökning hos en specialist.
 • Vuxna utan kända riskfaktorer: För personer utan kända riskfaktorer för hudcancer kan det vara en bra idé att göra en helkroppsundersökning vartannat år från 35 års ålder och framåt.
 • Vuxna med riskfaktorer: Om du har en eller flera måttliga riskfaktorer, såsom en bakgrund av hudcancer i familjen, ljus hud eller en bakgrund av upprepad solbränna, kan det vara en bra idé att göra en helkroppsundersökning årligen, beroende på specialistens råd.

Ytterligare överväganden

 • Barn och ungdomar: Hos barn och ungdomar är risken för hudcancer vanligtvis låg, men en grundläggande hudkontroll av en specialist kan fortfarande vara till nytta, särskilt om det finns särskilda problem eller riskfaktorer.
 • Självundersökning: Mellan professionella undersökningar är det en bra idé att regelbundet kontrollera din egen hud för förändringar eller misstänkta fläckar.

Sammanfattning

Hur ofta du ska genomgå en helkroppsundersökning för hudcancer varierar beroende på dina personliga riskfaktorer och din sjukdomshistoria. Det är viktigt att tala med din läkare om vad som är mest lämpligt för dig. Självundersökningar och uppmärksamhet på din hud kan komplettera de professionella helkroppsundersökningarna, men ersätter dem inte.

För mer personlig vägledning är du alltid välkommen att kontakta oss på telefon +45 30 14 00 14.

En konsultation och en helkroppsundersökning kostar 2 200 danska kroner. Se tjänster och priser för alla våra behandlingar.

Boka en tid nu

Se våra lediga tider och boka en konsultation med en av våra specialister genom att klicka på knappen nedan. Om du vill ha ett snabbt möte, vänligen kontakta oss via telefon på +45 30 14 00 14.

Eftersom vi är en privat klinik är remisser från din husläkare inte kostnadsfria. Men om du har en sjukförsäkring uppmanar vi dig att kontakta dem för att se om de täcker dig.