Som enda privatklinik i Danmark kan Hudcancerkliniken utföra hudcancerbehandling med Mohs kirurgi. I Mohs kirurgi sker avlägsnandet av hudcancer i en operation, där vi fortsätter tills vi inte längre hittar bevis på att cancerceller är närvarande.

  • Utförs uteslutande under lokalbedövning
  • Ingen sjukhusvistelse krävs

  • Är en säker metod för att avlägsna hudcancer

  • Ger ett optimalt kosmetiskt resultat

Hudcancer sprider sig ofta utanför det synliga området, så det finns inget sätt att veta hur långt den har spridit sig. Syftet med Mohs-kirurgi är att avlägsna hudcancerceller så exakt som möjligt och samtidigt bevara så mycket frisk vävnad som möjligt. Metoden är särskilt lämplig för hudcancer som tenderar att växa aggressivt eller har en hög risk för återfall. Till skillnad från andra metoder innebär Mohs-kirurgi en kontinuerlig undersökning av den vävnad som avlägsnas under operationen. Detta är en stor fördel, eftersom kirurgen då kan se till att cancern avlägsnas helt i ett enda ingrepp. Det är därför Mohs kirurgi är en effektiv metod för behandling av hudcancer. Upp till 40 % mindre vävnad avlägsnas vid Mohs-kirurgi jämfört med standardkirurgisk borttagning.

Mohs-kirurgi är guldstandard i USA, Nederländerna, Storbritannien och flera andra ledande länder för behandling av hudcancer i huvud- och halsregionen.

Hudcancerkliniken finns vid din sida från de första testerna, genom behandlingen och till de slutliga kontrollerna. Du är också välkommen att kontakta oss för en konsultation om du är osäker på om du har hudcancer.

I en svensk studie beräknades säkerheten för bot vid tidigare obehandlad basalcellscancer till 97,9%. För tidigare behandlad basalcellscancer är säkerheten 94,8 %.

Vi förstår att tanken på att genomgå en operation kan vara skrämmande. Som patient är det naturligt att känna oro och vilja bli lugnad i en sådan situation. Vi vill försäkra dig om att vi finns här för att stödja dig genom hela processen och se till att din upplevelse blir så trevlig som möjligt.

Först och främst har vi ett dedikerat team av erfarna läkare, sjuksköterskor och vårdpersonal som är specialiserade inom området. Vår främsta prioritet är din säkerhet, komfort och ditt välbefinnande. Vi har noggrant planerat och förberett oss för att utföra denna operation på ett professionellt och omsorgsfullt sätt.

Vi kommer att se till att du får all nödvändig information om operationen i förväg. Vårt team kommer att besvara alla dina frågor, lyssna på dina funderingar och förklara processen i detalj. Vi ser till att du har en klar uppfattning om vad som förväntas under operationen, inklusive förberedelser, anestesi, operationens längd och förväntad återhämtningstid.

Under operationen kommer du att omges av ett engagerat och professionellt team med lång erfarenhet inom sitt område. Vi använder modern teknik och avancerade medicinska förfaranden för att säkerställa bästa möjliga behandling.

Efter operationen ger vi dig tydliga instruktioner om eftervård och uppföljning för att hjälpa dig att återhämta dig optimalt och uppnå bästa möjliga kosmetiska resultat.

Vi förstår att en operation kan vara en känslomässig upplevelse och vi finns här för att stödja dig på alla sätt vi kan. Vi kommer att lyssna på dina behov, respektera dina önskemål och ta hänsyn till dina individuella preferenser. Din hälsa och ditt välbefinnande är vår högsta prioritet, och vi kommer att göra vårt bästa för att du ska känna dig trygg och väl omhändertagen under hela processen.

Mohs-kirurgi är en säker behandling av hudcancer. Operationen utförs endast under lokalbedövning, så du behöver inte vara fastande. Själva operationen tar vanligtvis några timmar. När operationen är över måste du vänta 15-20 minuter innan du kan åka hem, främst för att se till att du mår bra och att det inte blöder. Endast i undantagsfall är sjukhusvistelse nödvändig.

När du anländer till kliniken kommer du att välkomnas av vår personal. Läkaren kommer att undersöka dig igen och informera dig om proceduren och planen. Sedan börjar operationen. Sjuksköterskan utför de första åtgärderna (tvättning och drapering), varefter läkaren påbörjar anestesin och operationen. Den synliga delen av hudcancern avlägsnas kirurgiskt och ett förband läggs över såret. Du får sedan sitta i väntrummet medan vi undersöker den borttagna vävnaden i ett mikroskop. Om kvarvarande hudcancer upptäcks upprepas proceduren tills all hudcancer har avlägsnats. Såret försluts sedan med hjälp av plastikkirurgiska tekniker. Om möjligt försluts såret med enkel stängning (från sida till sida), men vid större defekter kan det vara nödvändigt att flytta huden från ”grannområdet” med så kallad ”lap plastic”, vilket ger ett optimalt kosmetiskt resultat. Slutligen kan såret stängas med hudtransplantation, där hud vanligtvis tas från området framför eller bakom örat. När såret har stängts läggs ett bandage som bara behöver tas bort igen när du kommer in för att ta bort suturerna.

Avlägsnande av trådar avtalas på operationsdagen.

  • Utförs endast under lokalbedövning
  • Ingen sjukhusvistelse krävs
  • Är en säker metod för borttagning av hudcancer
  • Ger ett optimalt kosmetiskt resultat

Den första delen av operationen tar vanligtvis 20 minuter, och det tar 1–2 timmar att undersöka den avlägsnade vävnaden mikroskopiskt. Vanligtvis måste vävnad avlägsnas och undersökas i 1–3 omgångar, men detta varierar från patient till patient. En operation och väntetid i väntrummet kommer därför vanligtvis att ta ca 3–4 timmar under en enda dag.

Tyvärr lämnar alla operationer ärr, men Mohs operation ger ett optimalt kosmetiskt resultat.

En effektiv hudcanceroperation med optimala kosmetiska resultat

En effektiv och vävnadsbesparande hudcanceroperation med ett optimalt kosmetiskt resultat

Mohs-kirurgi är en säker metod för att avlägsna hudcancer. Operationen utförs alltid under lokalbedövning.
Den synliga hudcancern och en liten 1-2 mm remsa av omgivande frisk vävnad avlägsnas.

Preparatet undersöks omedelbart i mikroskop. På så sätt kan hudcancer visualiseras, både i sidled och på djupet, och om kvarvarande tumörer upptäcks vid mikroskopering upprepas proceduren tills all cancer har avlägsnats. Huddefekten kan sedan förslutas med plastikkirurgiska tekniker.
Patienten återkommer efter 5-7 dagar för kontroll och borttagning av suturer (trådar).

Steg i Mohs kirurgi

Steg 1

Basalcellscancer med spridning till flera hudlager.

Steg 2

Kirurgen tar bort all synlig tumörvävnad, men rötterna finns fortfarande kvar i vävnaden. Om det finns ytterligare hudcancerceller kvar tas de bort.

Steg 3

Den borttagna vävnaden, ”preparatet”, behandlas enligt Mohs principer (uppdelning, märkning, frysning på ett objektglas, skärning i mikroskopiskt tunna skivor och färgning). Således kan man genom mikroskopi se om det finns kvarvarande cancerceller vid kanten och på djupet av preparatet. På detta sätt är det möjligt att säkerställa att all cancervävnad har avlägsnats.

Steg 4

Om cancerinfekterad vävnad hittas under mikroskopet tar kirurgen bort ett nytt hudlager baserat på var cancercellerna upptäcktes.

Steg 5

Processen upprepas tills inga fler bevis på förekomsten av cancerceller hittas. På så sätt sparar man så mycket som möjligt av den friska vävnaden.

Boka en tid nu

Se våra lediga tider och boka en konsultation med en av våra specialister genom att klicka på knappen nedan. Om du vill ha ett snabbt möte, vänligen kontakta oss via telefon på +45 30 14 00 14.

Eftersom vi är en privat klinik är remisser från din husläkare inte kostnadsfria. Men om du har en sjukförsäkring uppmanar vi dig att kontakta dem för att se om de täcker dig.