Artikel om Mohs kirurgi i internetmedicin.se

Summary
Docent John Paoli, Hudkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Uppdaterat: 2019-03-28
Publiceret på internetmedicin.se

Mohs kirurgi (Mohs micrographic surgery, MMS) är en upprepad kirurgisk teknik för säkert avlägsnande av hudtumörer tack vare intraoperativ mikroskopisk kontroll av radikaliteten. MMS har visat sig vara den metod som är överlägset bäst på att uppnå radikalitet vid högrisktumörer och är av särskild nytta då hudtumören växer på ett svåravgränsat sätt; är belägen i ansiktet (t ex nära viktiga kroppsdelar såsom ögonlock, näsa, öron eller läppar) eller vid recidiv av tidigare felbehandlad hudtumör.

Vetenskapliga artiklar om hudcancer och Mohs kirurgi

To Mohs, or not to Mohs

Summary
John Paoli, MD, Assoc. Prof., Specialist in Dermatology and Venereology och Ordförande SSDV
Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi, 2015 nummer 4
Antaget: December 2015
Publiceret på SSDV.se: December 2015

Det stora problemet ligger förstås i den bristfälliga tillgängligheten av metoden. På Sahlgrenska gör vi idag cirka 90 Mohsoperationer per år, i Lund behandlas cirka 40 fall per år och på Karolinska opereras cirka 25 patienter per år. Sammanlagt är det alltså bara 165 patienter per år som får den behandling som i alla nationella och internationella riktlinjer betraktas som förstahandsvalet vid aggressiva och/eller recidiverande basaliom i ansiktets s k ”H-zon”.

Cancerfonden: Solvanor

Summary
Cancerfonden
Cancerprevention – Vad säger forskningen?
Antaget: 2016
Publiceret på Cancerfonden.se: 2016

Solens ultravioletta strålar är en viktig orsak till hudcancer. Närmare 10 000 personer i Sverige drabbas av någon av de två hudcancerformerna malignt melanom och skivepitelcancer varje år. Dessutom får 30 000 – 35 000 personer om året den mer lindriga formen av hudcancer, basalcellscancer.

Antalet hudcancerfall har ökat kraftigt de senaste 50 åren. Det kan framför allt förklaras med två faktorer: befolkningen har blivit äldre och hinner utveckla hudcancer och människor har förändrat sina solvanor.

SDKO:s RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV SKIVEPITELCANCER & BASALCELLSCANCER

Summary
Svenska Sällskapet för Dermatologisk Kirurgi och Onkologi
Antaget: Reviderad version 2016
Publiceret på

Excision med Mohs kirurgi (Mohs Micrographic Surgery = MMS) kan dock övervägas vid BCC av denna typ i ansiktet i utvalda fall (oklara gränser, stora tumörer >2 cm och lokaler där det är viktigt att bevara så mycket frisk hud som möjligt).

Mohs’ kirurgi til behandling af basalcellekarcinom (Ugeskrift for Læger)

Summary
Martin Glud, Silje Haukali Omland, John Paoli & Robert Gniadecki
Ugeskrift for Læger 2017;179:V07160501
Antaget: 23. november 2016
Publiceret på Ugeskriftet.dk: 06. februar 2017

Micrographic surgery is currently the only technique which ensures complete removal of basal cell carcinomas. The major limitation is the high set-up cost, which is particularly connected with specialized training of surgeons, technicians and the set-up of a histology facility for frozen tissue sectioning and staining. In the long run, however, the cost of Mohs surgery per patient does not exceed that of conventional surgery. The technique is very safe and has multiple advantages over any other treatment modality. It achieves the highest cure rates, it is minimally invasive, it is tissuesparing and it enables the optimal closure of the surgical
defect. Mohs surgery is cost-effective, especially when dealing with poorly demarcated, high-risk, facial tumours, where it should be considered as the first choice of treatment.

Basalcellekarcinom (Ugeskrift for Læger)

Summary
Martin Glud, Silje Haukali Omland & Robert Gniadecki
Ugeskrift for Læger 2016;178:V07150603
Antaget: 5. april 2016
Publiceret på Ugeskriftet.dk: 16. maj 2016

Basal cell carcinoma (BCC) is the most common type of cancer in humans. The lifetime risk of developing BCC is 30%. The scope of the treatment is total eradication of the tumour followed by preservation of functionality and optimal cosmetic results. The risk of recurrence after treatment is highest in the tumours with aggressive growth patterns, in tumours located in the facial H-zone and in recurrent tumours. The optimal treatment of high-risk BCCs is surgical excision or radiotherapy. Low-risk tumours may be treated with cryotherapy, curettage, photodynamic therapy or topical agents.

Favourable results of Mohs micrographic surgery for basal cell carcinoma

Summary
Martin Glud, Silje Haukali Omland & Robert Gniadecki
Danish Medical Journal 2015;62(12):A5171
Accepteret: 22 okt. 2015

MMS is an effective and safe treatment of facial BCC. MMS is the treatment of choice for high-risk tumours and recurrent BCC in several countries. Unfortunately, MMS is underused in Scandinavia despite the high incidence of BCC and an increasing incidence of BCC in younger individuals. This study documents that Mohs surgery is a feasible and valuable treatment option for BCC in a dermatological setting in Denmark. Currently, our centre performs 5-7 Mohs procedures weekly, complying with international guidelines for volume requirements, and the centre is accredited by the European Society of Mohs Surgery.

Contact us

Contact one of our specialists now.