Olika typer av hudcancer, hur ser hudcancer ut och vilka symtom bör du vara medveten om?

Hudcancer är den överlägset vanligaste cancerformen

Hudcancer är den vanligaste formen av cancer i världen idag trots att det är enkelt att skydda sig. Hudcancer är också lätt att behandla om den bara upptäcks i tid. Det finns olika typer av hudcancer.

De fyra huvudtyperna av solorsakade hudförändringar

Melanom

Melanom är det farligaste hudcancertypen. Den kan drabba alla oavsett ålder, till skillnad från de andra typerna som är vanligare hos äldre personer. Melanom visar sig som en nytillkommen mörk fläck i huden eller genom att ett födelsemärkes storlek, färg eller form ändrar sig över tid. Mer sällan kan det visa sig som en snabbt växande rosa eller röd knöl. Melanom kan sprida sig i kroppen och ska därför behandlas snabbt.

Basalcellscancer

Detta är den vanligaste hudcancertypen och också den minst farliga. Basalcellscancer visar sig vanligtvis som en upphöjd, hudfärgad knöl med en glänsande kant, ett sår som inte läker eller som bildar en åter kommande liten sårskorpa. Om basalcells cancer inte behandlas kan den tränga djupare ner i vävnaden och bilda stora sår.

Skivepitelcancer

Detta är den näst vanligaste hudcancer typen och den uppstår i områden på huden som har exponerats för mycket solljus, t.ex. ansiktet, handryggarna eller en kal hjässa. Skivepitel cancer visar sig i form av en knöl med en sårskorpa, och knölen kan växa snabbt och bli sårig, ömma och vätska. Skivepitelcancer kan sprida sig i kroppen, speciellt om den sitter på läpparna eller öronen eller hos patienter med nedsatt immunförsvar.

Aktinisk keratos

Aktiniska keratoser är de vanligaste solorsakade hudskadorna och uppstår oftast på områden som är mest exponerade för solens strålar, som ansiktet, öronen, handryggarna och en kal hjässa. De visar sig i form av rödbruna, fjälliga och ojämna hudfläckar. Aktiniska keratoser är tecken på grav solskada och kan i enstaka fall utvecklas till skivepitelcancer (se ovan). Att minska sin solexponering leder till färre aktiniska keratoser och mindre risk för utveckling av skivepitelcancer.

Det här ska du titta efter

Kontrollera huden med avseende på märken som:

 • Växer, ändrar färg och/eller form
 • Skiljer sig från övriga födelsemärken (”Fula ankungen”-tecknet)
 • Är asymmetriska eller är ojämna i kanterna
 • Känns ojämna eller fjällar (ibland kan man känna hudskador innan det går att se dem)
 • Är flerfärgade
 • Kliar
 • Blöder eller varar
 • Bildar sår som inte läker

Vem är i riskzonen för att få hudcancer?

Hudcancer kan drabba vem som helst oavsett ålder men det är vanligast hos personer över 50 och personer som har exponerats för mycket sol under livet.

Du löper ökad risk att drabbas om du:

 • Har ljus hy eller lätt bränner dig i solen
 • Brände dig i solen som barn
 • Har exponerats mycket för solen under lång tid (i arbetet eller på fritiden)
 • Återkommande exponerats för starkt solljus (t.ex. på solsemestrar)
 • Solar i solarium eller har solat solarium tidigare i livet
 • Har mer än 50 födelsemärken
 • Har personer i släkten som har drabbats av hudcancer
 • Är över 50
 • Har genomgått en organtransplantation

Oavsett om du tillhör riskgruppen eller inte finns det några enkla saker du kan göra för att skydda dig och din familj mot hudcancer. Genom att känna till tecknen och kontrollera dig själv regel – bundet kan du förhindra att eventuella misstänkta hudförändringar utvecklas till något allvarligare.

Om du misstänker hudcancer:

Hudcancer går att behandla, och en tidig upptäckt gör att chanserna att bli helt frisk är mycket höga. Om du upptäcker en misstänkt hudcancer är det mycket viktigt att du låter en läkare kontrollera den så snart som möjligt. Om behandlingen inte påbörjas i tid kan tillståndet försämras och i värsta fall kan förändringen hinna sprida sig i kroppen. Öka dina chanser att bli helt frisk genom att söka läkare snabbt.

De gyllene reglerna är:

 • Ignorera inte symtomen i förhoppning om att de ska försvinna
 • Vänta inte för att se hur det hela utvecklar sig och försök inte att behandla själv
 • Utgå inte från att det inte är något allvarligt
 • Tänk att även hudförändringar är högprioriterade att kontrollera
 • Och framför allt, var inte rädd för att boka tid hos läkaren

Hudcancer är behandlingsbart om det upptäcks tidigt. Om du har ett födelse märke som ser misstänkt ut, boka tid hos läkaren.

Fakta box

 • Sola alltid säkert Undvik att exponeras för solens strålar i onödan. Uppsök om möjligt skugga, och undvik solen mitt på dagen sommartid.

 • Skydda dig mot solen med kläder. Använd i första hand kläder, solglasögon och bredbrättad hatt för att skydda dig mot solen. Idag finns också kläder med inbyggt UV-skydd som passar både vuxna och barn.

 • Applicera solskyddsmedel Kontrollera att solskyddsmedlet som du an vänder har en hög solskyddsfaktor mot både UVA- och UVB-strålar. Kom ihåg att solskyddsmedlet börjar ge ett skydd cirka en halvtimme efter att det har applicerats och att det endast skyddar i två till tre timmar.

Barn är extra känsliga för stark solexponering. Utomhuslek är viktigt, men se till att barnet inte bränner sig i solen.